ÜCRET ARAŞTIRMASI
Poyraz Ücret Araştırmasının İçeriği


• Piyasa Ücret Seviyeleri
• Ücret Artışları
• Ücret dışı olanaklar
• Sosyal yardımlardaki gelişmeler
• İş tanımları
• İkramiye ve prim
• Yıllık ortalama toplam gelir
• Yıllık azami toplam gelir
• Yıllık asgari toplam gelir
• Personel gruplarına göre ücretler
• İş unvanına göre ücret dağılımı
• Alfabetik ücret referans dağılımı
• Yıllık toplam gelir artışları
• Personel profili
• Katılımcı profili

Yönetici için Yayınlanır
Bu araştırma, endüstri, ticaret, finansman ve hizmet kuruluşlarında istihdam sorumluluğu taşıyan her yöneticinin en etkin yardımcısıdır. Geniş kapsamıyla yöneticinin ücret belirleme ve bütçe çalışmalarına yardımcı olur.

Geniş Kaynaklardan Yararlanılır
Araştırmanın bilgi kaynağını, ülkemizde çeşitli iş kollarında bulunan ticari ve endüstriyel işletmeler, pazarlama, finans, ithalatı ihracat ve hizmet kuruluşları gibi geniş bir topluluk oluşturmaktadır.

Güvenilir Referanstır
Bu araştırma, temel olarak özel sektördeki işverenin ihtiyaçlarına 30 yıldır cevap vermekle birlikte, kamu kuruluşları tarafından da güvenilir bir referans olarak kabul edilmektedir.

Geniş Kapsamlıdır
Araştırmanın kapsamına “Genel Müdür” konumundan başlayarak “Vasıfsız İşçi” konumuna kadar tüm çalışanların ücretleri ve sosyal hakları girmektedir.

Ücretlendirme Kılavuzudur
Piyasada bugünkü cari ücret seviyeleri ve geleceğe ait tahminleri gösteren bu araştırma, ücretlendirmeye ilişkin iş değerlendirmesi, ücret çeşitleri, ücret sistemleri vb. Konularda bilgi vermekte ve her yıl yayınlanarak, sürekli bir ücretlendirme kılavuzu niteliği taşımaktadır.

Türkçe ve İngilizcedir
Ücret Araştırma Raporu hem Türkçe hem İngilizce olarak, ayrı ayrı yayınlanır.

Kolay Anlaşılır
Bu araştırma, yöneticinin ücretlendirme işini asgari bir mesai ile yapabilmesini sağlayan bir açıklığa sahiptir. Bilgiler, sayısal değerler, sistemli bir düzenleme içerisinde ve kolayca anlaşılır şekilde verilmektedir.

Kişiye Özel Sunulur
Araştırma Raporu, yalnızca Poyraz Danışmanlıktan yazılı talepte bulunan yöneticilere “kişiye özel” şekilde sunulur. Başka hiçbir yerde satılmaz.

 


Kullanıcı Girişi / Login

Kullanıcı Adı / Username


Şifre / PasswordŞifrenizi öğrenmek veya değiştirmek için bize yazınız.
Please contact us to get your password or change it.
 

Online Sipariş Formu (PDF)

Online Order Form (PDF)