Poyraz’ın bugüne kadar yaptığı tüm çalışmalarda temel prensibi; danışmanlık verilen kuruluşa, kaliteli, etkin ve süratli hizmet sunmaktır. Bu prensip çerçevesi içinde Poyraz;

• Danışmanlık hizmeti vereceği kuruluş karşısında, en deneyimli uzmanları tarafından temsil edilir.
• Deneyimli ve başarısını kanıtlamış olduğu alanlarda hizmet vermeyi kabul eder.
• Her projenin başlangıcında; işin kapsamını, programını, yöntemini ve maliyetini içeren kesin teklif verir ve buna sadık kalır.
• Hizmet kalitesini; küçük veya büyük, yerli veya yabancı kuruluş ayrımı yapmadan, aynı düzeyde korur.
• Ucuz hizmet yerine, ekonomik hizmet vermeyi tercih eder.
• Poyraz, danışmanlık yaptığı kuruluşun, verilen hizmetten “tam şekilde tatmin” olmasını sağlar. (Poyraz'ın işlerinin %65'inden fazlası,
  Poyraz'a daha önce iş vermiş olan kuruluşlardan gelmektedir.)