Poyraz, aşağıdaki sebeplerden dolayı tercih edilen bir danışmanlık kuruluşu olmuştur:

• Bilgi Birikimi ve Deneyim: Strateji geliştirme, yeniden yapılanma, yönetim geliştirme, insan kaynakları yönetimi gibi çok hassas
  konularda edinmiş olduğu, yıllara dayalı ve çok değerli deneyime ve bilgi birikimine sahiptir.
• Yenilikçilik: Uluslararası boyutta yapmış olduğu çalışmalar sonucunda Poyraz, çağın en modern teknik, metot ve yaklaşımlarını takip
   ederek uygulamaya geçirebilmektedir.
• Güvenilirlik: Poyraz ilişki içerisinde olduğu her türlü kurum ve kuruluş ile yaptığı çalışmaları, tam bir gizlilik prensibi içinde
  yürütmektedir. Poyraz, her zaman bu ilke doğrultusunda bir çok kuruluş için en kritik konumlarda çalışmış ve büyük güven
  kazanmıştır. Poyraz’ın hizmet verdiği kuruluşlarla uzun süreli ilişkilerinin temelinde, başarılı uygulamalarının yanı sıra, bu güvenilirlik
  ilkesi de yatmaktadır.
• Uluslararası Hizmet: Poyraz, farklı ülkelerde ihtiyaç duyduğunuz hizmetleri aynı hizmet kalitesi ile size sunabilmektedir.
• Kaliteli ve Ekonomik Hizmet: Poyraz, kazanmış olduğu uzun deneyimlerin vermiş olduğu güç ile, en kaliteli ve en ekonomik hizmeti
  verebilecek olanak, yöntem ve pratiğe sahiptir.