Poyraz’ın çalışma yöntemi, yılların deneyimi ile “belirgin ve kapsamlı bir çerçeveye” oturmuştur ve genellikle şu aşamaları içerir:

• Mevcut durumun objektif şekilde değerlendirilmesi,
• Problemlerin tanımlanması,
• Yöntem ve yolların belirlenmesi,
• Araştırma ve “sistem” geliştirme,
• Uygulamaya destek,
• Sonuçların izlenmesi, revizyon ve değerleme.

Bu aşamalar sonucunda, Poyraz’ın deneyimi ve bilgi birikimi, danışmanlık verilen kuruluşa en mükemmel çözümleri üretme olanağı sağlar.

Poyraz, Türkiye’nin ilk profesyonel yönetim danışmanlığı kuruluşu olmanın gururunun yanı sıra yöntemleri ile de “örnek alınmanın” sorumluluğunu taşımaktadır.

Poyraz ile bir çalışma yapılmasına mali yönden karar verilmesindeki temel ilke, bu çalışma yönteminin maliyetinin, hedeflenen yararlara göre ekonomik olmasıdır.