Poyraz, “yönetici arayış ve seçim hizmetini”, yönetim danışmanlığının en kritik hizmet alanı olarak ele alır. Yönetici arayış ve seçim hizmeti otuz yılı aşkın bir süreden beri, başarılı bir şekilde devam etmektedir ve Türkiye’nin bu konuda en deneyimli kadrosuyla yapılmaktadır. Poyraz, bugüne kadar sayısız yerli ve yabancı kuruluşa, çok değerli yönetici ve kalifiye insan gücü kazandırmıştır.

Yönetici arayış ve seçim hizmeti; özenli şekilde ve belirgin bir metodoloji içinde gerçekleştirilir. Yönetici arayış ve seçim işlevi aşağıdaki aşamaları kapsar:

•  Hizmet verilen şirketin içinde bulunduğu sektördeki profili ve doldurulacak pozisyonun, organizasyon yapısı içindeki yeri
   belirlenir. Bu çalışma, işin başında ve şirketin danışmana verdiği bilgi ve belgelere dayalı olarak gerçekleştirilir.
•  Doldurulacak görev için aranacak ideal adayın nitelikleri ve öngörülen istihdam koşulları belirlenir. Mesleki deneyim, bilgi, öğrenim,
   gerekli yetenekler, adaydan beklenen tutum ve davranışlar gibi kriterler dikkat ve özenle saptanır.
•  Bu kişinin aranacağı sektör veya sektörler, muhtemel kuruluş ve kanallar belirlenir.
•  Danışmalık hizmeti verilecek şirkete, sunulacak hizmetin nitelikleri ve boyutu, verilecek garantiler, uyulacak prosedür, tahmini
   süre ve maliyeti şirketin onayına sunulur.
•  Sistematik bir arayış içine girilerek, ilgili sektör bölümleri, kuruluş tipleri ve bu kişinin bulunabileceği mesleki birlik ve gruplar dikkat
   ve titizlikle taranarak en uygun adaylar belirlenir.
•  Ön değerlendirmeler ve aday adayları ile yüz yüze görüşmeler yapılarak, aday olarak seçilen kişilerin beceri, bilgi ve deneyimleri
   en geniş şekilde değerlendirilir.
•  Önerilmesi düşünülen her bir aday için bir rapor hazırlanarak, kuruluşun en doğru seçim kararı almasına yardımcı olunur.
•  Referanslar alınır ve kontrol edilir.

Poyraz atamanın gerçekleşmesinden sonra da, danışmanlık hizmeti verilen şirketin talebi doğrultusunda, atanan yöneticinin işe süratle uyumu ve en etkin şekilde adapte olması konusunda “yönetim desteği” hizmeti de verir.

Poyraz, yönetici arayış ve seçimi konusunda Türkiye' de faaliyete geçen ilk danışmanlık şirketi olma özelliğinin tabi bir sonucu olarak, büyük kapasiteli bir “Biyografi Bankasına” sahiptir. Poyraz Biyografi Bilgi Bankası’nın en belirgin özellikleri şu şekilde sıralanabilir;

•  Zengin İçerik: Poyraz’ın, üst düzey yönetici ve uzman personel arayış ve seçimi konusunda uzmanlaşmış olması sebebi ile
   Poyraz Biyografi Bilgi Bankası (PBBB) bu tür kişiler bakımından zengindir.

•  Gizlilik: PBBB işleyişinde gizlilik, Poyraz için en önemli değerlerden biridir. PBBB kuruluşundan beri, bu gizliliği tam şekilde
    koruyabilmiş bir veri tabanıdır.

•  Güvenilirlik: Poyraz'ın güvenilir ve güçlü bir imajı olduğu için, her türlü arayışlarına, çok değerli yöneticiler yanıt vermektedir. Bu
   imaj PBBB’ sına büyük bir kapasite ve dolayısıyla geniş bir seçim olanağı vermektedir.

•  İki Taraflı Yarar: PBBB, yönetici arayan kuruluşa sağladığı kolaylık kadar, profesyonel yöneticilere de kariyer gelişimlerinde
   yardımcı olmaktadır.

PBBB’nin yönetici arayış ve seçimindeki temel işlevi, Poyraz’ın danışmanlık yaptığı kuruluşlara ekonomik, objektif ve profesyonel bir seçim ortamı yaratmasıdır.